ASSECADORS DE MANS I CABELLS

     AA 13000      aixugamans en ABS blanc. Amb polsador . Potencia 2000 W
     AA 14000      aixugamans en ABS blanc. Amb detector optic . Potencia  2000 W
    
AA 15000      aixugamans en Acer Inox. brillant. Amb polsador . Potencia 2000 W
    
AA 16000      aixugamans en Acer Inox. Amb detector optic . Potencia 2000 W

    
             AA 13000                        AA 14000                            AA15000                                      AA 16000                

ASSECADOR ANTIV.PULSADOR 61000

 

 

 

 

 

ASSECADOR ANTIV.ELECTR. 62000

 

 

 

 

 

        

                                                                       AA61000                    AA62000                                      

ASSECADOR CROMAT PULSAD.63OOO

 

 

 

 

 

ASSECADOR CROMAT ELECTR.64OOO

 

 

 

 

 

ASSECADOR INOX.BRILL.AA68OOO

 

 

 

 

 

ASSECADOR INOX.SATIN.AA695OO

 

 

 

 

 


                                                                            AA69000                    AA69500

 

Aitana blanc

Aitana Luxe

 

 Dosificadors de sabó   

 

DOSIF.DE SABO MOD.AITANA LUXE

 

DE COLOR BLANC AL MATEIX PREU

 

GEL LEVER SILK H200 1OKGS

 

GEL SOFT CARE STAR H1 10KG

 

 

 

 

 


 Mod. 5143   Inox.       13x23,5x26,3 cm.