Papereres Exteriors                                                                                                               

Refª 781

44 x 110 cm   sac 120 L

 

 

 

 

 

 

Xapa perforada de 2 mm.

Galvanitzada i pintada

Amb 3 peu d’anclatge

El model 781 també en Inox.

 

 

 

 

 

Refª 681-G

38 x 94  cm    sac   80 L

 

Refª 781-G

44 x 110 cm   sac 120 L

 

Xapa perforada de 2 mm.

Galvanitzada sense pintar

Cendrer Inox ref 716 opcional

 

 

 

 

Refª 681-I

38 x 94  cm    sac   80 L

 

Refª 781-I

44 x 110 cm   sac 120 L

 

Xapa perforada de 2 mm.

Inoxidable

Cendrer Inox ref 716 opcional

 

 

 

 

 

 

 

 

Refª 680-A  

38 x 80  cm    sac   80 L

 

Refª 780- A

44 x 94 cm   sac 120 L

 

Xapa perforada de 2 mm

Galvanitzada i pintada

3 peus d’anclatge

 

 

 

 

 

Refª 680-AG  

38 x 80  cm    sac   80 L

 

Refª 780- AG

44 x 94 cm   sac 120 L

 

Xapa perforada de 2 mm

Galvanitzada sense pintar

3 peus d’anclatge

 

 

 

 

 

Refª 680-AI  

38 x 80  cm    sac   80 L

 

Refª 780-AI

44 x 94 cm   sac 120 L

 

Xapa perforada de 2 mm

Inoxidable

3 peus d’anclatge

 

 

 

 

 

Refª 846 

41 x 93  cm    sac   80 L

 

Refª 1246

50 x 115 cm   sac 120 L

 

Estructura metal.lica interior per sostindre el sac

 

 

 

 

 

 

Refª 134 

41 x 34 x 90  cm    sac   120 L

 

 

 

 

Amb aro per subjectar el sac

Fusta d’avet tractada

 

 

 

 

 

 

Refª 124 

41 x 34 x 94 cm    sac   120 L

 

Refª 125

44 x 35 x 112 cm   sac 120 L

 

 

Porta frontal per treure el sac.

Color standard : Verd

 

 

 

 

 

Refª 850  

38 x 90  cm    sac   80 L

 

Refª 1250- G

44 x 100 cm   sac 120 L

 

Boca reduida

 

 

Refª 716

Cendrer opcional